This Old Road

Året lider mot sitt slut och innan Äldre Berusade Damen gick på julvila var vi tvungna att utvärdera årets verksamhetsplan. Såvitt vi minns var målet 35.


ÄBD har tagit på sig att uttrycka årets resultat numeriskt. Efter en analys skarpare än ett Mach3-rakblad har följande kunnat konstateras:


£=4*1+(Barba*X)+2*1+(Vuxen*X)-1*24/366
Då blir väl £=35

Om ni undrar över vissa naturkonstanter:
24 karat har en riktig guldnunna
366 var antalet dagar 2008

Allmänt | |
Upp